NORD Drivesystems

諾德推出新的APP移動服務

通過NORDCON APP和"NORDAC ACCESS BT"相連接,諾德可為其驅動系統提供移動端調試服務和解決方案。

諾德推出新的APP移動服務
NORDCON APP och NORDAC ACCESS BT är en mobil lösning för driftsättning och service för alla
NORDs drivenheter


I vår mobila tid förväntar sig kunderna mobila lösningar för effektiv hantering av installerad drivteknik direkt på plats. NORD DRIVESYSTEMS har tagit fasta på dessa önskemål och utvecklat en särskild app för diagnos, analys, övervakning och parametrisering NORDs drivsystem. Nya NORDCON APP tillsammans med Bluetooth-stickan NORDAC ACCESS BT är en mobil lösning för driftsättning och service och ger användarna nya möjligheter att styra och optimera sina drivenheter från NORD. Detta accelererar driftsättningen, förenklar underhållet och gör att fel kan åtgärdas snabbare. Detta i sin tur reducerar både driftstopp och kostnader.

Adderat värde i det dagliga arbetet

Appens dashboard-baserade visualisering är praktiskt för övervakning av drivenheter och feldiagonstik. Med hjälpfunktioner och snabb tillgång till parametrar blir parametriseringen av drivenheter mindre omständlig och komplicerad. Dessutom är appen försedd med praktiska funktioner som backup och recovery vilket förenklar hanteringen av drivparametrar, liksom individuellt konfigurerbar oscilloskopfunktion för analys av drivenheten. Instruktionsvideor och stöd från NORD Support ger användarna ytterligare hjälp.

En mobil lösning

NORDAC ACCESS BT fungerar som brygga mellan drivsystemen och appen. Stickan ansluts till programmen via Bluetooth and kan användas direkt på frekvensomriktaren. Användare har därför praktisk tillgång till all drivenhetsdata och även full kontroll över tillgången. NORDAC ACCESS BT kan även användas utan appen, t.ex. för att spara parameterdata för drivenheter. Om frekvensomriktaren skadas eller om drivenheten måste bytas ut kan de ursprungliga parametrarna lätt återladdas från stickan. Parameteröverföring mellan drivenhet och PC är också möjlig.

NORDCON APP och NORDAC ACCESS BT finns att få för all drivelektronik från NORD och kan därför användas både med decentraliserade frekvensomriktare likväl som med lösningar för kopplingsskåp och med tillvalsmoduler. Appen finns för iOS och Android i respektive App Store och på Google Play
.

諾德推出新的APP移動服務

Fristående användning av Bluetooth-stickan NORDAC ACCESS BT för driftsparametrar

  询问更多信息…

LinkedIn
Pinterest

加入IMP 15,000+粉丝圈